Poděkování s doplněním k článku paní Saadouni z 23.4.2008

28.04.2008 15:25

Pěkný den všem,
rád bych vyjádřil své díky paní Saadouni za její krátký článek o našem občanském sdružení Mezník, o.s.

havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/20080423ekologove_olesenka.html


Nicméně bych rád doplnil některé teze. Při čtení řádků "Zemědělci tehdy například rozorali meze, napřímili vodní toky (...) " mi lehce přejíždí mráz po zádech. Při rozhovoru s paní Saadouni byl důležitý časový úsek, kdy k těmto, řekněme brutálním zásahům, do v té době harmonické kulturní krajiny, došlo. Byly to 60.-80. léta minulého století. Byly to roky, kdy politika Československé republiky zcelila, zkolektivizovala, zeměděský sektor a nastolila agro-industriální tvář krajiny. Tyto změny byly provedeny v zemědělství, a to lidmi, kteří mají od českých hospodářů, zemědělců, dosti daleko.
Skutečnost, že právě mnohým českým soukromým zemědělcům tvář krajiny lhostejná není, bych rád doložil i konkrétním příkladem na výsadbách v roce 2007. Právě 4 vlastníci pozemků v okolí Olešenky, kde byly výsadby realizovány, hospodaří. Pátým a posledním vlastníkem byla obec Olešenka.
Přeji všem pěkný slunečný den.
S pozdravem, Lukáš Musil

Zpět