Programy

Naše aktivity jsme rozdělili do několika programů. Jejich prostřednictvím chceme přispět k trvale udržitelnému stavu krajiny kolem nás,  jak  na venkově, tak i v ostatních krajinných scenériích. Inspirací je pro nás především tradiční českomoravský venkov, který si  zaslouží citlivou péči a podporu.   

  • Program rozptýlená zeleň - stromy nás chrání, chraňme stromy
  • Program voda v krajině - obáváme se sucha i ničivých povodní, vodu v krajině je třeba zadržovat a důsledně chránit všechny vodní prvky v krajině
  • Program zemědělství - zemědělství je tradičním odvětvím lidské činnosti na venkově, moderní zemědělství respektuje křehké  přírodní procesy a vazby
  • Program druhově pestré louky a pastviny - druhově bohaté louky a pastviny jsou nejen zobrazením velké biologické diverzity (květeny i zvířeny), ale také balzámem pro naše oči.