Blog

Jeden Svět 08

04.03.2008 12:20
www.youtube.com/profile?user=OneWorldPrague LM

Co nás obklopuje?

29.01.2008 00:48
Krajinu, která nás obklopuje, můžeme chápat různě s ohledem na více souvislostí. Jednak je to část zemského povrchu, která je výsledkem dlouhodobého procesu působení biotických a abiotických složek přírody. Dále pak jako celek, je to soubor různých ekosystému (terestrických a aquatických), které...

Past na Káně

02.01.2008 20:35
O tom jak nebezpečné mohou být v krajině neuzavřené kontrolní šachty meliorací jsme se přesvědčili při silvestrovské procházce. S notnou dávkou odvahy se nejhubenější z nás ponořil hlavou do trubky o průměru 60 cm, aby zachránil dravce, který nedokáže z takové pasti vzlétnout a v betonové pasti by...