Zemědělství

Již od neolitu působí člověk v krajině jako zemědělec. Míra ovlivnění okolní krajiny lidmi je nezpochybnitelná (v přirozeném stavu by Českou republiku pokrýval z více jak 90-ti% les). Nicméně člověk znemožňuje, ale také umožňuje. Těžko bychom našli tolik krásných druhů kvítek pod silným zápojem korun stromů, jako dnes na udržovaných loukách a pastvinách. Jak by člověk doklopítal v takovém počtu k počátku 21. století bez obilí, brambor a dalších kulturních rostlin na orné půdě?

Lidé se odjakživa učí jak správně obhospodařovat půdu a žít v souladu s okolní krajinou. Stejně tak se někteří učí i dnes a budou se učit i v budoucnu jak nejlépe docílit harmonické kulturní krajiny. 

Je absolutní pravdou, že Příroda má vždy první a poslední slovo, nicméně i člověk již dnes poznal mnohé a může rozhodnout, jak nejlépe okolní krajinu využívat ale také obohatit...

Zde jsou odkazy na různé formy hospodaření v krajině:

Precizní zemědělství:

www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ids=320&ch=35&typ=1&val=14365   

Ekologické zemědělství:

cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD

Permakultury:

cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura