Voda v krajině

Funkce vodních ploch v krajině:

  • Akumulace, zadržování vody
  • Retence, ochrana před účinky přívalových srážek a zmírnění povodňových vln
  • Čištění vody
  • Sedimentace, zachycování živin a dalších splavenin
  • Stabilizace mikroklimatu
  • Při okrajích vytváří stanoviště vhodné pro hydromilné byliny, trávy a především dřeviny ( funkce stabilizační a protierozní)
  • Doplňování zásob podzemní vody a její opětné uvolňování
  • Estetická hodnota

Voda v krajině plní řadu funkcí. Nicméně pokud voda v krajině pouze zrychleně protéká a nemá, vlivem člověka, možnost se přirozeně rozlévat, zpomalovat svou rychlost, může jako neovladatelný živel ve větším  průtokovém profilu i ničit. Nebuďme lhostejní k možnostem revitalizačních programů tuto skutečnost změnit.

www.opzp.cz/

Fotogalerie: Voda v krajině

/album/fotogalerie-voda-v-krajine/a9-26-jezera-polje-jpg/ /album/fotogalerie-voda-v-krajine/jesenik-jpg/ /album/fotogalerie-voda-v-krajine/pudni-vlhkost-gif/