Výsadby 2007

V tomto roce naše sdružení realizovalo výsadby 312 stromů a 235 keřů. Tato akce proběhla v říjnu a listopadu v katastrálním území obce Olešenka. Výsadbou pestrého druhového složení dřevin ve spolupráci s vlastníky a samosprávou obce Olešenka naše sdružení přispělo k aktivnímu zapojení veřejnosti do procesu promyšlené krajinné tvorby v Olešence.

Výsadba byla provedena podél cest, na okrajích pozemků, na pastvinách v návaznosti na lokální ÚSES (územní systém ekologické stability). Jednotlivé druhy vysazených dřevin byly pečlivě vybrány podle přírodních podmínek a podle jejich původnosti v lokalitě.

                

Projekt byl realizován v rámci programu péče o krajinu MŽP ČR a byl podpořen 100% dotací uznaných nákladů

 

.          

Touto akcí jsme se připojili k celosvětové kampani OSN miliarda stromů pro Zemi.

www.unep.org/billiontreecampaign/index.asp