Co nás obklopuje?

29.01.2008 00:48

Krajinu, která nás obklopuje, můžeme chápat různě s ohledem na více souvislostí. Jednak je to část zemského povrchu, která je výsledkem dlouhodobého procesu působení biotických a abiotických složek přírody. Dále pak jako celek, je to soubor různých ekosystému (terestrických a aquatických), které jsou či nejsou, více či méně, antropicky ovlivněny. V neposlední řadě lze krajinu chápat jako charakteristickou, mnohdy krásnou scenérii.

Je jasné, že naše okolí se do značné míry odráží v nás, zkusme se i my odrazit v tom nejlepším světle do našeho okolí...

LM

Zpět